• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
2813 ศธ 0626.3/0235 2019-03-06 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 งานอาชีวบัณฑิต
705 008 2018-01-10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันครู จัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
625 คำสั่ง 0264/2560 2017-05-30 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรยามของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
624 คำสั่งที่ 0226/2560 2017-05-19 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งที่ 0226/2560 เรื่องแต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรยามของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
623 รายงานการประชุม 2017-05-15 รายงานการประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
622 คำสั่งที่ 0238/2560 2017-05-09 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากงานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
620 เวียนแจ้งงานบุคลากร 2017-05-09 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
619 แจ้งเวียนงานบุคลากร 2017-05-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือบุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมแสดงคิดเห็นต่อร่างวาระแห่งชาติ งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
618 แจ้งเวียนงานบุคลากร 2017-05-09 หนังสือราชการภายนอก การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค. งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
480 0669/2559 2016-12-28 คำสั่ง คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ที่ 0669/2559 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรยามของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2560 งานอาคารสถานที่ บุคลากรทุกท่าน
54 2/2559 2016-06-08 รายงานการประชุม รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
51 1/2559 2016-05-10 รายงานการประชุม รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
50 7/2558 2016-03-14 รายงานการประชุม รายงานการประชุมประจำเดิอนธันวาคม 2558 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
49 6-2558 2015-12-30 รายงานการประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่6/2558 งานสารบรรณ บุคลากรทุกท่าน
48 004/2558 2015-09-17 รายงานการประชุม รายงานการประชุมประจำเดิอนมิถุนายน 2558 ครั้งที่ 4/2558 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
46 003/58 2015-06-26 รายงานการประชุม รายงานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
ครั้งที่ 3/2558
งานสารบรรณ บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
45 003/58 2015-04-30 รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร ประจำเดือน 2558<br>ครั้งที่ 3/2558 งานสารบรรณ ข้าราชการครู บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
44 002/58 2015-03-30 รายงานการประชุม รายงานการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม 2558 งานสารบรรณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
43 5/2557 2015-01-07 รายงานการประชุม รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ด่วน งานสารบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
42 3/2557 2014-09-18 รายงานการประชุม รายงานการประชุม ประจำเดือน กรกฏาคม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ